YouBeauty-Spotify Officiële Weggevertjesregels en -voorwaarden

YouBeauty-Spotify Officiële Weggevertjesregels en -voorwaarden

Dorothy Atkins

Dorothy Atkins | Hoofdredacteur | E-mail

Jij schoonheid 185 Madison Avenue, 7Fl, New York, New York 10016

YouBeauty-Spotify Officiële Weggevertjesregels en -voorwaarden ("Officiële regels")

GEEN AANKOOP IS NODIG OM TE GAAN OF WINNEN. EEN AANKOOP VERHOOGT NIET DE KANSEN VAN WINNEN.

1. Geschiktheid. De YouBeauty Giveaway (de "Weggeefactie") staat open voor legale inwoners van de Verenigde Staten die ten tijde van het betreden ten minste 18 jaar oud zijn. Werknemers van YouBeauty (de "Sponsor") van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en agenten, evenals de directe familie- en gezinsleden van elke niet-geschikte persoon komen niet in aanmerking. The Giveaway is onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wet- en regelgeving en is nietig waar wettelijk verboden.

2. Overeenkomst met regels. Door deel te nemen aan de Giveaway gaat u ermee akkoord volledig en onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan de Officiële regels en aan het Privacybeleid van de Sponsor, en verklaart u en garandeert u dat u voldoet aan de vereisten voor in aanmerking komen die hierin worden uiteengezet. Bovendien stemt u ermee in de beslissingen van de Sponsor als definitief en bindend te aanvaarden, aangezien deze betrekking heeft op de inhoud van de Giveaway.

3. Weggeefperiode. Inzendingen worden geaccepteerd vanaf 28 oktober 2015 Eastern Standard Time ("EST") en eindigen op 6 november 2015 om 23:59 uur EST ("Einddatum"). De tekening wordt gehouden op de dag na de Einddatum.

4. Invoer. De Weggeefactie kan worden ingevoerd door een online deelnameformulier in te vullen dat zich op ons portaal bevindt. Om een ​​inzending in aanmerking te laten komen voor de prijzentrekking moet deze volledig en nauwkeurig zijn. Door deel te nemen aan de Giveaway bevestigt u dat u voldoet aan alle deelnamevereisten en dat u de Officiële regels en het privacybeleid van de Sponsor hebt gelezen en naleeft. Door deze Giveaway aan te gaan, stemt u in met het delen van uw informatie met Spotify die mogelijk via e-mail contact met u opneemt met informatie over hun producten die u mogelijk interesseren. Inzendingen die niet compleet zijn of niet voldoen aan de officiële regels of specificaties kunnen worden gediskwalificeerd naar eigen goeddunken van de sponsor. Slechts één inzending per persoon is toegestaan. De Sponsor heeft het recht, naar eigen goeddunken, om een ​​persoon te diskwalificeren die sabbelt of probeert te knoeien met het toegangsproces of de werking van de Weggever of website of in strijd is met de Officiële regels en om inzendingen om welke reden dan ook ongeldig te verklaren, inclusief, maar niet beperkt tot (i) meerdere vermeldingen van dezelfde gebruiker van verschillende IP-adressen; (ii) meerdere items van dezelfde computer die de Giveaway-regels overschrijden; of (iii) het gebruik van bots, macro's of scripts of andere technische middelen om binnen te komen.

5. Prijs. De prijs is een SpotifyRunning-pakket dat een premiumabonnement van één (1) jaar op Spotify omvat; één (1) paar Bose SoundSport oortelefoons; en een (1) Nike-cadeaubon ter waarde van $ 75 (de "prijs"). De geschatte winkelwaarde ("ARV") van de prijs is $ 350, de ARV van het totale prijzenpakket is $ 350. Uw kans om te winnen is afhankelijk van het totale aantal in aanmerking komende inzendingen. Alle prijsgerelateerde uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot alle federale, staats- en lokale belastingen, zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de winnaar. Geen overdracht, contantequivalent of vervanging van de Prijs is toegestaan. De sponsor kan, naar eigen goeddunken van de Sponsor, de Prijs vervangen door een prijs van dezelfde of hogere waarde. De aanvaarding van de prijs houdt de toestemming van de Sponsor in om de naam, beeltenis en vermelding van de winnaar te gebruiken voor doeleinden van reclame en handel zonder verdere compensatie, tenzij wettelijk verboden.

6. Winnaarselectie en melding. Er zal één Winnaar worden geselecteerd bij een willekeurige tekening onder supervisie van de Sponsor. De datum van de tekening is de dag na de einddatum van de Giveaway. Uw kans om te winnen hangt af van het aantal in aanmerking komende inzendingen. De Winnaar wordt via e-mail op de hoogte gebracht via e-mail op het e-mailadres vermeld op zijn online invoerformulier binnen dertig (30) dagen na de selectie van de winnaar. Door de Giveaway in te voeren, stemt u in met een dergelijke kennisgeving. De Sponsor is niet aansprakelijk voor het falen van een winnaar om een ​​bericht van winnen te ontvangen als een dergelijke fout te wijten is aan de spam van de winnaar, de instellingen voor ongewenste e-mail of andere beveiligingsinstellingen die voorkomen dat de winnaar de e-mail van de winnaar ontvangt, of aan de onjuiste of anderszins door de winnaar verstrekte niet-functionerende contactgegevens. Als de geselecteerde winnaars niet gecontacteerd kunnen worden, niet in aanmerking komen of de prijs niet binnen 15 dagen na het verzenden van de winnaar kunnen claimen, kan de Prijs worden verbeurd en kan een alternatieve winnaar worden gekozen. De ontvangst door de winnaar van de prijs die wordt aangeboden in deze Giveaway is afhankelijk van de naleving van alle federale en staatswetten en -voorschriften. ELKE SCHENDING VAN DEZE OFFICIËLE REGELS DOOR ENIGE WINNAAR (BIJ DE ENIGE DISCRETIONAARD VAN SPONSOR) ZAL TOT DE DISQUALIFICATIE VAN DEZE WINNER ALS WINNAAR VAN DE GIVEAway LEIDEN EN ALLE VOORRECHTEN ALS WINNAAR ZULLEN ONMIDDELLIJK WORDEN BEËINDIGD.

7. Rechten Toegekend door u. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, begrijpt u dat Sponsor die namens Sponsor optreedt, of zijn respectieve licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden het recht hebben, voor zover wettelijk toegestaan, zonder enige kennisgeving, beoordeling of toestemming om te printen, publiceren, uitzenden, distribueren, en gebruik, wereldwijd in alle media die nu bekend zijn of hierna in de eeuwigheid en over de hele wereld, uw deelname, inclusief maar niet beperkt tot de naam van de winnaar en de winnaar, portret, foto, stem, gelijkenis, afbeelding of verklaringen over de Weggeefactie, en biografische informatie als nieuws, publiciteit of informatie en voor handel, reclame, public relations en promotionele doeleinden zonder enige verdere vergoeding.

8. Annulering.De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Giveaway te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten in geval van fraude, corruptie of technische problemen die een correcte administratie van de Giveaway verhinderen. In het geval van annulering worden niet-opgeëiste prijzen niet toegekend.

9. Schade. De sponsor behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vragen voor zover toegestaan ​​door de wet van elke deelnemer die opzettelijk de legitieme werking van de website van de sponsor of de legitieme werking van de weggever ondermijnt.

10. Nieuwsbrief. Door deel te nemen aan de Giveaway gaat u ermee akkoord om regelmatig e-mailnieuwsbrieven van de Sponsor te ontvangen. U kunt op elk moment aangeven dat u deze communicatie niet meer wilt ontvangen door op de link 'Abonnement opzeggen' in de nieuwsbrief te klikken.

11. VRIJGAVE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IK HAAL DE SPONSOR, HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, EIGENAARS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN EN WERKNEMERS VAN, TEGEN ENIGE CLAIMS, SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF PERSOONLIJK LETSEL, DEATH OF SCHADE AAN EIGENDOM, OF ENIGE DIRECTE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF ANDERE SCHADE, DIE I OF IEDER ANDERS KAN LIJDEN ALS GEVOLG VAN (I) MIJN DEELNEMING AAN DEZE PROMOTIE; (II) HET GEBRUIK VAN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP RECLAME OF HANDEL; (III) DE AWARD, ACCEPTATIE, GEBRUIK OF MISBRUIK VAN PRIJZEN; (IV) TECHNISCHE FOUTEN VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE STORING VAN EEN COMPUTER, KABEL, NETWERK, HARDWARE OF SOFTWARE; (V) DE ONBEPERKBAARHEID OF ONTOEREIKBAARHEID VAN EVENTUELE TRANSMISSIES OF TELEFOON- OF INTERNETDIENSTEN; (VI) ONGEAUTORISEERDE MENSELIJKE INTERVENTIE IN ENIG DEEL VAN HET INGANGSPROCES OF DE BEVORDERING; (VII) ELEKTRONISCHE OF MENSELIJKE FOUT DIE HET BEHEER VAN DE BEVORDERING OF DE VERWERKING VAN DE INGANGEN KAN VEROORZAKEN. Ik ga er ook mee akkoord de Sponsor en zijn gelieerde ondernemingen, eigenaars, vertegenwoordigers, agenten en werknemers schadeloos te stellen en schadeloos te stellen voor claims, schade of uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met de Prijs of de Promotie. Ik accepteer de prijs "as is" en ik begrijp dat de sponsor geen garantie, verklaring of garantie ten aanzien van de prijs heeft gegeven.

12. Geschillen. Deze Weggeefactie wordt beheerst door de wetten van New York, zonder respect voor leerstellige doctrines. Als voorwaarde om deel te nemen aan deze Weggeefactie, stemt de deelnemer ermee in dat alle geschillen die niet kunnen worden opgelost tussen de partijen, en de oorzaken van actie die voortvloeien uit of verband houden met deze Weggeefactie, afzonderlijk worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van groepsactie , uitsluitend voor een rechtbank in New York die rechtsmacht bezit. Verder, in een dergelijk geschil, zal de deelnemer in geen geval toestemming krijgen om prijzen te verkrijgen voor, en hierbij afstand doen van alle rechten op punitieve, incidentele of gevolgschade, inclusief redelijke advocatenhonoraria, anders dan de feitelijke contante uitgaven van de deelnemer. (dat wil zeggen kosten verbonden aan het invoeren van deze Giveaway) en de deelnemer doet afstand van alle rechten op vermenigvuldiging of verhoging van de schade.

13. Privacybeleid. Door deze Giveaway in te voeren, gaat u akkoord met de voorwaarden van het privacybeleid van de Sponsor, die u kunt bekijken door hier te klikken.

14. Winnaarslijst. Neem voor de namen van de winnaars contact met ons op via editorial @ onze portal en in de onderwerpregel van het e-mailtype "Winner's List Request".

15. Contactgegevens van de sponsor. De sponsor kan gecontacteerd worden per post bij Sponsor, 185 Madison Ave, 7th Fl., New York, NY, VS of e-mail is redactioneel @ onze portal.

16. Deze Giveaway is beschikbaar gesteld door Sponsor's partnerschap met Spotify. De prijs wordt aangeboden door Spotify, maar Spotify en zijn agenten en vertegenwoordigers zijn geen sponsor, beheerder of op enige andere manier betrokken bij deze weggeefactie.

Deel Met Je Vrienden

Gerelateerde Artikelen

add