TestTube-ideeën Wedstrijd officiële regels

TestTube-ideeën Wedstrijd officiële regels

Dorothy Atkins

Dorothy Atkins | Hoofdredacteur | E-mail

OFFICIËLE REGELS

1. INVOERING. Newbeauty Media Group, LLLP, ("Sponsor"), een bedrijf uit Delaware, met haar belangrijkste kantoor op 3731 N.W. 8th Avenue, Boca Raton, FL 33431 is, of zal zijn, de sponsor van verschillende sweepstakes (gezamenlijk "Promoties", en elk afzonderlijk, "Promotie"). Alle Promoties van Sponsor zijn en zullen onderworpen zijn aan deze Officiële Sweepstakes Regels (de "Regels"). Door deel te nemen aan een Promotie, stemmen nieuwkomers ermee in zich te houden aan alle voorwaarden van de Regels, evenals de beslissingen van de Sponsor, eventuele prijzenponsors (derde partijen die een prijs bijdragen aan een Promotie) of contractbevorderende beheerders ("Wedstrijdbeheerders"), waarvan de beslissingen is definitief en bindend.

2. GEEN AANKOOP OF VERPLICHTING IS NODIG. Er is geen aankoop nodig om een ​​prijs te winnen of te winnen in een promotie.

3. SUBSIDIABILITEIT. Een promotie is alleen toegankelijk voor personen die allebei: (a) 18 jaar of ouder zijn (of 19 jaar of ouder voor inwoners van Alabama of Nebraska, of de leeftijd van de meerderheid van de provincie (andere dan de provincie Quebec) in die een ingezetene van Canada verblijft) op het tijdstip van binnenkomst, en (b) hetzij een ingezetene van de VS of Canada (anders dan een inwoner van de provincie Quebec) op het tijdstip van binnenkomst. Medewerkers van: (i) Sponsor, (ii) alle deelnemende prijzenponsor (s) of (ii) moeder, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van het voorgaande (gezamenlijk "Wedstrijdentiteiten") komen NIET in aanmerking voor deelname aan of winnen van een prijs (of prijzen) ), in elke promotie. De functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, adviseurs, accountants, advocaten, agenten, licentiehouders of vertegenwoordigers van een Wedstrijdentiteit komen NIET in aanmerking voor deelname aan of winnen van prijzen in een Promotie. Elke andere persoon of entiteit die betrokken is bij de planning of uitvoering van een Promotie, inclusief maar niet beperkt tot de reclame- of promotiebureaus van de Wedstrijdentiteiten (en hun werknemers, contractanten of agenten) komen NIET in aanmerking voor deelname aan of het winnen van prijzen in een Bevordering. Ten slotte zijn directe familieleden (gedefinieerd als ouders, echtgenoten, kinderen, broers en zussen en grootouders, inclusief alle rechtstreekse, stap-en-halfrelaties) van personen die niet in aanmerking komen om deel te nemen aan een promotie, zoals vermeld in deze sectie 3, zelf NIET gerechtigd om deel te nemen, of win prijzen in een promotie. NIETTEGENSTAANDE ALLES WELKE IN STRIJD ZIJN, ZIJN ALLE PROMOTIES NIETIG VERBODEN EN VERBODEN ALLE PERSONEN DIE WOONPLAATSEN IN EEN JURISDICTIE WANNEER ENIGE BEVORDERING IS VERBODEN, NIET IN AANMERKING VOOR WINST IN ELKE PROMOTIE.

4. HOE NAAR BINNEN TE GAAN. Om in aanmerking te komen voor een actie, moeten in aanmerking komende personen toegang krijgen tot de volgende URL http://www.newbeauty.com/blog/dailybeauty/7775-testtube-contest/ en de instructies voor het invoeren volgen. Het inschrijfformulier moet worden ingevuld en ingediend in overeenstemming met de instructies op het scherm. Alleen inzendingen die worden ontvangen tijdens de inzendingsperiode van de Promotie, welke periode duidelijk wordt vermeld op de pagina met het invulformulier, zijn geldig en zijn opgenomen in een Promotie. Elke in aanmerking komende persoon dient slechts één inzending per promotie in. Elke persoon die meerdere vermeldingen in een Promotie maakt, wordt gediskwalificeerd en komt niet in aanmerking om deel te nemen aan, of een prijs te winnen in die Promotie. Inzendingen die worden gegenereerd door script-, macro-, bot- of andere geautomatiseerde middelen worden gediskwalificeerd en personen die op enigerlei wijze proberen een promotie te plaatsen, komen niet in aanmerking om een ​​prijs in die promotie in te voeren of te winnen. Inzendingen worden geacht te zijn ontvangen wanneer de tijdstempel is afgeleverd op de servers van de Sponsor.

5. PRIJZEN. Prijs (en) en hun waarden voor elke promotie worden genoteerd op het deelnameformulier voor elke specifieke promotie. Voor promoties met één prijs ontvangt één (1) prijswinnaar de prijs die op het deelnameformulier staat vermeld. Er worden geen overschrijvingen, vervangingen of kasequivalenten voor promotieprijzen gemaakt. Elk individu is beperkt tot het winnen van één (1) prijs in elke Promotie.

6. WINNAARSELECTIE EN KENNISGEVING. De winnende inzending wordt door NewBeauty gekozen op basis van de volgende criteria: creativiteit (25%), milieuvindingrijkheid (25%), projectafronding volgens regels (25%) en algehele esthetiek (25%). De winnaar wordt binnen tien (10) werkdagen na het sluiten van de inzendingsperiode voor de promotie op de hoogte gebracht. Een dergelijke tekening wordt uitgevoerd door de sponsor of door zijn aangestelde, wiens beslissing definitief is. De persoon (en) van wie de invoer is (of van wie de boekingen zijn) worden binnen tien (10) werkdagen na selectie per e-mail op de hoogte gebracht. Als de Sponsor of zijn aangestelde niet in staat is contact op te nemen via e-mail, de persoon of personen wiens invoer was (of wiens entries waren) geselecteerd met behulp van de contactgegevens verstrekt op het moment van invoer en / of als de persoon wiens invoer was geselecteerd reageert niet op een dergelijke kennisgeving binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, de persoon van wie de inzending is geselecteerd, wordt gediskwalificeerd en verliest zijn / haar recht op de prijs van de Promotie en een alternatieve winnende inzending wordt willekeurig geselecteerd. Niettegenstaande enige bepaling in deze officiële regels die het tegendeel aangeeft, is de potentiële promotieprijswinnaar afkomstig uit Canada, en is hij / zij verplicht om een ​​tijdgebonden vaardigheidstest-vraag correct te beantwoorden zonder enige hulp om in aanmerking te komen voor de prijs of een dergelijke prijs wordt verbeurd verklaard en een alternatieve winnende inzending wordt willekeurig geselecteerd.

7. WINNAARS AFFIDAVIT. Elke winnaar van een prijs moet een "Verklaring van geschiktheid" ondertekenen; als de winnaar een inwoner van Canada is, een verklaring van overeenstemming; een vrijgave van aansprakelijkheid / publiciteit; een schriftelijke bevestiging van deze regels; en alle aanvullende documentatie, vrijstellingen en releases die redelijkerwijs vereist kunnen zijn (gezamenlijk de "Verklaring"). De vereiste voor een publiciteitsversie is nietig indien verboden. De Affidavit zal bepalen dat de winnaar door de aanvaarding van de prijs de Sponsor vrijstelt van alle aansprakelijkheid voor verwondingen, schade of uitgaven die zijn opgelopen in verband met de Promotie of met de ontvangst, het eigendom of het gebruik van de prijs. Als de Affidavit niet wordt ondertekend, kan de prijswinnaar de prijs verliezen. Als een prijswinnaar niet reageert op een kennisgeving en / of het Affidavit niet binnen vijf (5) werkdagen na levering aan de winnaar van de prijs voltooit en teruggeeft, wordt dit beschouwd als een verbeurdverklaring van de prijs en wordt een winnaar van de alternatieve prijs geselecteerd uit de in aanmerking komende prijs. ingangen zoals uiteengezet in deze regels.

8. ALGEMEEN. Deze promoties zijn onderworpen aan alle toepasselijke Amerikaanse federale, Canadese, nationale en lokale wetten. Alle federale, Canadese, nationale en lokale belastingverplichtingen die voortvloeien uit de ontvangst van prijzen van de Promotie (s) zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van elke prijswinnaar. Behalve waar de wet het verbiedt, vormt de toegang en acceptatie van de prijs door elke prijswinnaar de toestemming voor de wedstrijdentiteiten om de naam, foto, gelijkenis, verklaringen, biografische informatie, stem en adres (alleen stad en staat) van de prijswinnaar wereldwijd en in alle vormen van media, voor altijd, zonder verdere compensatie. Alle inzendingen worden eigendom van de sponsor en / of wedstrijdbeheerders. De kansen om een ​​promotie te winnen, zijn afhankelijk van het aantal in aanmerking komende aanmeldingen dat door de sponsor is ontvangen. Een lijst met alle promotieprijswinnaars wordt vermeld op de webpagina van de Sponsor na de bepaling van de prijs van de laatste promotie gedurende minimaal 6 maanden. De Sponsor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor wijzigingen in de planning in de tijdlijn van de Promotie, inclusief zonder beperking, planningsconflicten, arbeidsstakingen, Handelingen van God of andere onvoorziene gebeurtenissen die het Promotieschema verstoren. De Sponsor behoudt zich het recht voor om een ​​of alle promoties te annuleren, aan te passen of op te schorten. Alle kwesties en vragen met betrekking tot de constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Regels, of de rechten en plichten van nieuwkomers of Sponsor in verband met deze Promoties worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Staat van Delaware zonder effect te geven op conflicterende wettelijke regels of bepalingen die de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied zouden veroorzaken.

9. INTERNET. Als het internetgerelateerde gedeelte van deze promoties om wat voor reden dan ook niet in staat is om te draaien zoals gepland, ook vanwege infectie door computervirus, knoeien, fraude, technisch falen of elke andere oorzaak die de administratie, beveiliging of integriteit van de Promoties, dan behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Promoties of een deel van de Promoties te beëindigen of op te schorten. In het geval van een geschil over de identiteit van een deelnemer, wordt elke on line inzending beschouwd als ingediend door de geautoriseerde accounthouder van de e-mailaccount vanwaar deze is verzonden. De geautoriseerde accounthouder is de natuurlijke persoon aan wie het toepasselijke e-mailadres is toegewezen door de internettoegangsprovider, serviceprovider of andere online organisatie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het verzonden e-mailadres.

Deel Met Je Vrienden

Gerelateerde Artikelen

add